شنبه 02 بهمن 1400
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : hajiloo |

به نام خدا

 • متوسط بارندگی 188 میلی متر.
 • همه ی بادهای باران آور که به این نقطه می رسند رطوبت خود را از دست میدهند.
 • ضریب تغییرات باران حدود 20 درصد است.
 • 31 روز در سال بارندگی است که متوسط 5روز بارندگی سنگین است.
 • ماهیت بری بودن ناحیه سبب بی نظمی در بارندگی شده است.
 • در این ناحیه همیشه عامل صعود یا هوای مرطوب (دو شرط اصلی بارندگی) فراهم نیست و فقط به صورت اتفاقی فراهم می شود.
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : بارندگی , ناحیه ی کوهپایه ی داخلی , ویژگی های رطوبتی , دیمکاری , متوسط بارندگی ,

تاریخ : شنبه 4 مرداد 1393 | نظرات () بازدید : 554
نویسنده : وحید حاجیلو |

به نام خدا

طرف راست فلش مجهول می باشد:

to do ---------> to be done

will do ---------> will be done

shall do ---------> shall be done

do ---------> be done

can/could/ may/ might/ should/ ought to/ have to/ has to do ..... ---------> ..... be done 

has done ---------> has been done

have done ---------> have been done 

had done ---------> had been done 

 

 

EX.

John has finished his assignment.

His assignments have been finished by john.

 

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : grammer , مجهول , فعل مجهول , جمله ی مجهول , مجهول کردن , could , may ,

تاریخ : چهارشنبه 11 تير 1393 | نظرات () بازدید : 752
نویسنده : hajiloo |

In the name of GOD

For people: who/that (فاعلی)

                   whom (مفعولی)

For things: which/that

Example:

 • she is the doctor.
 • she did a surgery on my cousin.
 • she is the doctor who did a surgery on my cousin.
she is the doctor.
I met her yesterday.
she is the doctor whom i met yesterday.
Mary loves rock music.
She is interested in this type of music.
Rock music is the type of music which mary is interested in.
Rock music is the type of music in which mary is interested.

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : grammer , relative pronouns , example , doctor... ,

تاریخ : سه شنبه 10 تير 1393 | نظرات () بازدید : 511
نویسنده : وحید حاجیلو |

In the name of GOD

1. Omit the subject

2. Use the object for the subject

3. use "to be" according to the tense

4. use the past participle of the verb

5. use "by" + the subject (optional)

EX.

they study agriculture.

Agriculture is studied by them.

 

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : passive , verb , tence , sentence , to be , past participle ,

تاریخ : سه شنبه 10 تير 1393 | نظرات () بازدید : 420
نویسنده : hajiloo |

به نام خدا

راه های افزایش محصولات کشاورزی:

1- افزایش سطح زیر کشت

2- بهبود شرایط محیطی گیاه (به زراعی)

3- اصلاح نباتات (به نژادی)

 


امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 10

برچسب ها : اصلاحی , اصلاح , اصلاحگر , بریدیر , محصول , محصولات کشاورزی ,

تاریخ : دوشنبه 25 فروردين 1393 | نظرات () بازدید : 357
نویسنده : hajiloo |

به نام خدا

ثابت شده است که سیر علاوه بر درمان ناشی از مسمومیت سرب به درمان مسمومیت های ناشی از مس، جیوه یا آلومینیوم نیز کمک می کند. وجود این فلزات در خون گلبول های قرمز را از بین می برد. کسانی که سیر مصرف می کنند با این ضایعه کمتر روبرو می شوند.

منبع: کتاب سیر تألیف مهندس شهرام مقصودی

 

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 10

برچسب ها : سیر , مسمومیت , درمان مسمومیت , مسمومیت فلزات , درمان مسمومیت با سیر , درمان مسمومیت فلزات , درمان مسمومیت فلزات با سیر , مسمومیت های سنگسن , مسمومست سرب ,

تاریخ : پنجشنبه 14 فروردين 1393 | نظرات () بازدید : 554
نویسنده : وحید حاجیلو |

به نام خدا

قدرت فعالیّت ریشه ی ذرت خوشه ای در جذب آب دو برابر ذرت است در عین حال که سطح برگ آن از ذرت کمتر می باشد. بنابر این ذرت خوشه ای قادر است آب را با کارآیی بیشتری جذب و مصرف کند. از این روست که در مناطق خشک و گرم ذرت خوشه ای با عملکرد قابل قبولی می تواند تولید شود. با این وجود ذرت خوشه ای در مناطق خشکی که فاقد بارندگی تابستانی است و یا رطوبت خاک موقع بذر کاری کم است نمی تواند به صورت دیم کشت شود. 

 

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 10

برچسب ها : ذرت خوشه ای , ذرت , رطوبت , رطوبت ذرت خوشه ای , نیاز رطوبتی ذرت خوشه ای , ریشه , ریشه ی ذرت , ریشه ی ذرت خوشه ای ,

تاریخ : پنجشنبه 12 دي 1392 | نظرات () بازدید : 974
نویسنده : hajiloo |

به نام خدا

 • به دست آوردن (تخمین) کرت گمشده:
 • از فرمول ییتز استفاده می کنیم.
 • به ازای هر کرت گمشده یک درجه ی آزادی از درجه ی آزادی خطا کم می کنیم که به طبع آن یک درجه آزادی از کل نیز کم می شود.
 • تا جایی (تعدادی از کرت های گمشده را می توانیم تخمین بزنیم) می توانیم این کار را ادامه دهیم که درجه آزادی خطا یک شود.
 • که البته دقت آزمایش به مقدار قابل توجهی افت کرده و از اعتبار علمی آن کاسته می شود.
 • لذا این عمل (تخمین چند کرت آزمایشی گمشده) گرچه از نظر تئوری صحیح و خالی از اشکال است اما در عمل هیچ پيوهشگری آن را انجام نداده و لذا وقتی کرت های گمشده (بنا به دلایلی) زیاد شود آن ردیف یا ستون یا تیماری که کرت گمشده ی زیادی را دارد را حذف می کنند.
امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 28

برچسب ها : طرح , طرح آزمایشات , طرح آزمایشات کشاورزی , آزمایشات کشاورزی , آزمایش , طرح های کشاورزی , طرح های آماری در کشاورزی , طرح های اماری در پژوهش های کشاورزی , تخمین کرت گمشده , مربع لاتین , کرت گمشده ,

تاریخ : دوشنبه 9 دي 1392 | نظرات () بازدید : 501
نویسنده : وحید حاجیلو |

به نام خدا

در طرح مربع لاتین:

برای محاسبه ی SSt باید جمع هر تیمار محاسبه شود. 

حاصل تفریق تمام SS ها از SST ؛ SS خطا یا SSe را می سازد.

جدول تجزیه ی واریانس شامل 5 ستون شامل؛ منابع تغییرات، درجه ی آزادی، مجموع مربعات، میانگین مربعات و F محاسبه شده است.

منابع تغییرات شامل؛ ردیف، ستون، تیمار، اشتباه و کل می باشد.

 

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 12

برچسب ها : SSt , جمع هر تیمار , تیمار , طرح , طرح ازمایشات , طرح آزمایشات مقدماتی , SST ,

تاریخ : دوشنبه 09 دي 1392 | نظرات () بازدید : 724

ویژگی های رطوبتی ناحیه ی کوهپایه ی داخلی تاریخ : شنبه 04 مرداد 1393
مجهول کردن افعال کمکی در انگلیسی تاریخ : چهارشنبه 11 تیر 1393
Relative pronouns تاریخ : سه شنبه 10 تیر 1393
Passives تاریخ : سه شنبه 10 تیر 1393
breeder تاریخ : دوشنبه 25 فروردین 1393
سیر و درمان مسمومیت تاریخ : پنجشنبه 14 فروردین 1393
ذرت خوشه ای - رطوبت تاریخ : پنجشنبه 12 دی 1392
طرح آزمایشات کشاورزی تاریخ : دوشنبه 09 دی 1392
طرح مقدماتی تاریخ : دوشنبه 09 دی 1392
اکولوژی برنج تاریخ : دوشنبه 02 دی 1392
چیزل تاریخ : یکشنبه 14 مهر 1392

تعداد صفحات : 9


مهندسین زراعت و اصلاح نباتات 90 بوعلی
firefox
opera
google chrome
safari